اعلانات سایت

روایت های ماهانه

از مدیر سامانه دانا در

امام حسن عسکری علیه السلام

مَن وَعَظَ أخاهُ سِرّا فَقَد زانَهُ ومَن وَعَظَهُ عَلانِيَةً فَقَد شانَهُ؛

هر كه برادرش را نهانى پند دهد، او را آراسته است، و هر كه برادرش را درحضور ديگران پند دهد، او را سرافكنده كرده است.

گزیده تحف العقول، ص ٦٩