درس هایی که این استاد تدریس می کند :

دکتر عبدالرضا کردی

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
1
4.33
254 نظر

481,923 دانشجو

درباره مدرس