این قسمت برای کسانی هست که می خواهند یک صفحه اختصاصی روی سامانه ما ایجاد کنند.صفحه اختصاصی معمولا برای موسسات یا اساتیدی که چندین درس را می خواهند با آرم و ظاهر دلخواه خود بالا بیاورند کاربرد دارد. لطفا برای ثبت نام در درس از این قسمت درخواست ندهید. روند ثبت نام در درس مشخص هست و باید درس مربوطه را در سامانه پیدا کنید و سپس بر روی آن کلیک کنید .روند مربوط به ثبت نام در آن درس را از داخل خود درس طی کنید.

درخواست مدرسه مجازی