این قسمت برای کسانی هست که می خواهند یک دوره اختصاصی روی سامانه ما بارگذاری کنند.لطفا برای ثبت نام در درس از این قسمت درخواست ندهید. روند ثبت نام در درس مشخص هست و باید درس مربوطه را در سامانه پیدا کنید و سپس بر روی آن کلیک کنید و روند مربوط به ثبت نام در آن درس را از داخل خود درس طی کنید.

 

درخواست ایجاد دوره